Pareigūnai - Mjr. Vidmantas Žilakauskas

zilakauskas pocius

Mjr. Vidmantas Žilakauskas

Lietuvos Karo policijos štabo viršininkas, karininkas majoras.

(dešinėje)

Lietuvos majoras V. Žilakauskas vadovavo jungtinei Lietuvos ir JAV karių Policijos operacinei mokymo ir sąveikos grupei (POMSG) Afganistano Goro provincijoje. Šį Lietuvos karininko darbą puikiai įvertino JAV generolai, pripažinę, kad misijos sėkmę didžiąja dalimi lėmė puikus mjr. Žilakausko vadovavimas.

Lietuvos vadovaujama provincijos atkūrimo grupė (PAG) Gore – tai bendra civilinė ir karinė misija, NATO Tarptautinių saugumo paramos pajėgų (angl. International Security Assistance Force, ISAF) dalis, kuri Goro provincijoje pradėjo veikti 2005 metų vasarą. Pagrindinė misijos užduotis – padėti Afganistano valdžiai plėsti įtaką provincijoje, užtikrinti saugumą ir sudaryti tinkamas sąlygas provincijai atkurti.

Mjr. V. Žilakauskas buvo paskirtas vadovauti Goro provincijoje bendrai Lietuvos ir JAV 2010 m. įsteigtai Policijos operacinės mokymo ir sąveikos grupės (POMSG) pirmajai pamainai. Tai buvo pirmas kartas kai JAV kariams vadovavo užsienietis. Kartu su 12-ąja provincijos atkūrimo grupe (PAG) veiklą pradėjusioje 1-ojoje POMSG pamainoje tarnavo dvidešimt narių: 18 Lietuvos kariuomenės Karo policijos ir JAV Pensilvanijos valstijos nacionalinės gvardijos karių bei du Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnai. Vadovaujami mjr. Žilakausko, JAV ir Lietuvos kariai Goro provincijoje stengėsi sustiprinti darbo santykius tarp Lietuvos vadovaujamos Goro provincijos atkūrimo grupės ir Afganistano nacionalinių policijos pajėgų.

Pasibaigus šios pamainos darbui, Pensivanijos nacionalinės gvardijos generolas majoras Wesley Craigas pripažino, kad visaapimančią šios misijos sėkmę lėmė nepriekaištingas Lietuvių karių užduočių vykdymas ir pasirengimas, vadovaujant vadams lietuviams. O JAV ambasadorė Lietuvoje Anne E. Derse JAV Vyriausybės ir Amerikos žmonių vardu padėkojo Lietuvos kariams ir jiems vadovavusiam mjr. Žilakauskui už šį reikšmingą darbą ir bendradarbiavimą tokiose svarbiose programose kaip POMSG bei apskritai dalyvavimą karinėse operacijose Afganistanen ir Pensilvanijos gubernatoriaus bei Pensilvanijos nacionalinės gvardijos adjutanto generolo vardu apdovanojo juos Pensilvanijos padėkos medaliais.

 

Įvertinimas

Kariuomenės kūrėjų savanorių medalis (1996 m.).

Sausio 13-osios atminimo medalis (2008 m.).

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!