Pareigūnai - Saulius Skvernelis

155
skvernelis tas

Saulius Skvernelis

LR Vidaus reikalų ministras, buvęs Lietuvos Policijos generalinis komisaras, teisininkas.

2011 m. pradėjęs eiti Lietuvos Policijos generalinio komisaro pareigas Saulius Skvernelis pasižadėjo išspręsti įsisenėjusias policijos problemas ir atlikti du didžiulius darbus: grąžinti visuomenės pasitikėjimą savo angelais sargais ir taip pertvarkyti policijos sistemą, kad patys policininkai norėtų joje dirbti bei brangintų savo darbo vietą. 2014 metų rudenį pareigūnui buvo patikėta vadovauti šalies Vidaus reikalų ministerijai.

Tarp nuveiktų darbų svarbus – parengtas naujas Policijos įstatymo projektas, kuriame numatyta, ką reikia padaryti, kad policininkas būtų kitoks, jam suteikiant tam tikras socialines garantijas, kad jis dirbtų ir uždirbtų, o visuomenė gautų tinkamas paslaugas. Deja, tas įstatymas užstrigo Seimo komitetuose. Be to, tvarkomasi viduje, kad policija būtų nekorumpuota, kad nebūtų piktnaudžiavimų tarnyba. Sukurta centrinė Imuniteto valdyba Policijos deparatmente, Imuniteto padaliniai apskrityse. Pertvarkytas Lietuvos kriminalinės policijos biuras, jis stiprinami tam tikrų nusikaltimų rūšių tyrimai. Tai centrinis kriminalinės policijos padalinys, kuris tiria pačius sunkiausius nusikaltimus. Nuo liepos 2013 m. 1 d. jis įgauna didesnius įgaliojimus, galės kontroliuoti ir apskrityse tiriamas nusikalstamas veikas. Susikurs pakankamai stipri centrinė kriminalinė policija. Tyrimų kokybė bus geresnė. Yra keičiama ir kriminalinės žvalgybos metodika, atsisakoma sovietinio modelio, ypatingai slaptųjų bendradarbių, kurie atėję iš sovietmečio. Pati struktūra yra optimizuojama, etatai nukreipiami į policines funkcijas. Taip pat atkurti kelių policijos padaliniai, pertvarkyta apylinkės inspektorių veikla.

 

Biografija

1994 m. Saulius Skvernelis baigė Vilniaus technikos universiteto Automobilių ir autoūkio specialybės mokslus, jam suteikta mechanikos inžinieriaus kvalifikacija. 2005 m. baigė Mykolo Romerio universiteto magistratūros studijų administracinės teisės programą, suteiktas teisės magistro kvalifikacinis laipsnis. 1994–1998 m. dirbo Lietuvos policijos akademijos Policijos teisės ir profesinės taktikos katedros asistentu. Nuo 1998 m. liepos paskirtas Trakų rajono policijos komisariato kelių policijos komisaru inspektoriumi, nuo 1999 m. gruodžio – Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos viešosios policijos Kelių policijos tarnybos Organizacinio skyriaus komisaru inspektoriumi, nuo 2001 m. spalio – Lietuvos viešosios policijos biuro Eismo priežiūros tarnybos Kelių patrulių rinktinės komisaru, o nuo 2003 m. gegužės S. Skvernelis paskirtas Lietuvos policijos eskortavimo rinktinės komisaru. 2005 m. rugsėjo 1 d. Saulius Skvernelis paskirtas Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnybos viršininku. 2008 m. balandžio 15 d. vidaus reikalų ministro įsakymu, policijos generalinio komisaro teikimu, Saulius Skvernelis paskirtas policijos generalinio komisaro pavaduotoju. Nuo 2011 m. kovo 7 d. paskirtas policijos generaliniu komisaru.

 

Įvertinimas

2002 m. Lietuvos Respublikos Prezidento padėka ir policijos generalinio komisaro padėka.

2003 m. apdovanotas Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklu „Lietuvos policijai – 85“.

2004 m. įteikta vardinė dovana.

2005 m. apdovanotas III laipsnio Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos garbės ženklu.

2006 m. už nepriekaištingą ir pavyzdingą pareigų atlikimą apdovanotas trečiojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus“. Taip pat 2006 m. Belgijos Karalystės užsienio reikalų ministras apdovanojo S. Skvernelį Karūnos kavalieriaus ordinu.

2007 m. jis buvo apdovanotas pirmojo laipsnio ženklu „Už nuopelnus valstybinei kelių eismo saugumo inspekcijai“.

2008 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio, Vidaus reikalų ministro ir Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos padėkos.

2009 m. apdovanotas Lietuvos šaulių sąjungos 90-mečio medaliu ir Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos trečiojo laipsnio pasižymėjimo ženklu „Už nepriekaištingą tarnybą“.

2010 m. apdovanotas Vidaus reikalų ministerijos pasižymėjimo ženklu „Už pavyzdingą tarnybą“.

2011 m. – antrojo laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Už nepriekaištingą tarnybą“.

2012 m. S. Skvernelis apdovanotas Vidaus reikalų ministerijos garbės ženklu „Už nuopelnus vidaus reikalų sistemai“, Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos trečiojo laipsnio pasižymėjimo ženklu kryžiumi „Artimui pagalbon“, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos trečiojo laipsnio pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus“, Šaulių sąjungos trečiojo laipsnio pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus Šaulių sąjungai“, jam buvo pareikšta Vidaus reikalų ministro padėka.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!