Pareigūnai - Saulius Urbanavičius

193
stt

Saulius Urbanavičius

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) direktorius (paskirtas 2013.03.29).

S. Urbanavičius turi ilgametę darbo patirtį teisėsaugos srityje: beveik šešerius metus dirbo Vilniaus miesto vyriausiajame policijos komisariate Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnyboje ir daugiau nei dešimt metų Muitinės kriminalinėje tarnyboje. STT jis pradėjo dirbti nuo 2012 m. sausio, buvo paskirtas pirmuoju direktoriaus pavaduotoju, o pastaruoju metu laikinai ėjo tarnybos vadovo pareigas.

(ELTA nuotr.)

S. Urbanavičius M. Romerio universitete yra įgijęs teisės magistro kvalifikacinį laipsnį. Pareigūnas karjerą pradėjo Vilniaus miesto Vyriausiojo policijos komisariato Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnyboje vyriausiuoju inspektoriumi. Nuo 1999-ųjų dirbo Lietuvos muitinėje. Pradėjęs darbą Kovos su kontrabanda ir vidinės kontrolės tarnybos Žvalgybos skyriaus Žvalgybinės informacijos poskyryje, 2008 metais buvo paskirtas Muitinės kriminalinės tarnybos direktoriumi.

S. Urbanavičius vadovavo kovai su organizuotomis nusikalstamomis grupuotėmis, gabenančiomis kontrabandą ir darančiomis milžinišką žalą Lietuvos ekonomikai, organizavo sudėtingus tarptautinius tyrimus ir kontrabandos sulaikymo operacijas.

Nors pareigūno ankstesnis darbas turėjo šiek tiek kitokią specifiką, tačiau pagrindiniai tikslai ir uždaviniai, dirbant STT, yra visiškai tokie patys – užtikrinti nusikaltimų, keliančių grėsmę žmogaus teisėms ir laisvėms, teisinės valstybės principams bei šalies ekonomikos plėtrai, atskleidimą ir tyrimą.

Nuo 2012 m. sausio 30 d. ėjo Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pirmojo pavaduotojo pareigas.

 

Įvertinimas

Už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą 2011 m. birželio 10 d. apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino kryžiumi.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!