Pareigūnai - Sergejus Madalovas

237
modalovastas ELTA

Sergejus Madalovas

Čečėnų kilmės Lietuvos karininkas, Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vadas, vidaus tarnybos generolas.

Generolo vadovaujama Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos yra nuolatinės specialiosios parengties valstybės įstaiga, kurios paskirtis – atkurti ir užtikrinti viešąją tvarką ypatingų ir ekstremalių situacijų atvejais, slopinti riaušes, masinius neramumus, grupinius veiksmus, kuriais pažeidžiama viešoji tvarka ar priešinamasi teisėsaugos pareigūnams. Jos sudėtyje yra ne tik konvojavimo bei apsaugos padaliniai, bet ir mobilioji bei specialiosios paskirties kuopos.

(ELTA nuotr.)

Generolas S. Madalovas nuo 1991 m. – Vidaus tarnybos 1-ojo pulko vadas (paskirtas LR vidaus reikalų ministro įsakymu). 1992 m. vasarą Šiaurės miestelyje dislokuotiems rusų kareiviams rengusis šturmuoti Lukiškių kalėjimą ir išvaduoti ten įkalintą jūrų pėstininkų brigados vadą Ivaną Černychą, jo vadovaujami Vidaus tarnybos 1-ojo pulko kariai atrėmė ginkluotą konfrontaciją su žymiai gausesnėmis TSRS karinėmis pajėgomis.

Nuo 2007 m. balandžio 1 d. Viešojo saugumo tarnybos prie LR VRM vadas, nuo 2007 m. spalio 12 d. vidaus tarnybos generolas.

 

Įvertinimai

1993 m. apdovanotas vardiniu šaunamuoju ginklu.

1993 m. įteikta Kovinė vėliava (už Vidaus tarnybos 1-ojo pulko nuopelnus; įteikė tuometinis LR Ministras Pirmininkas Adolfas Šleževičius).

1995 m. apdovanotas Vidaus reikalų ministerijos pasižymėjimo ženklu „Už pavyzdingą tarnybą“.
1996 m. lapkričio 20 d. LR Prezidento dekretu Nr. 1111 apdovanotas 5-ojo laipsnio Vyčio Kryžiaus ordinu. 
1997 m. birželio 18 d. apdovanotas 1-ojo laipsnio Vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklu „Tėvynės labui“.
1998 m. lapkričio 20 d. apdovanotas Vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklu „Vidaus reikalų ministerijai 80“.
2001 m. lapkričio 23 d. pareikšta LR Prezidento padėka. 
2005 m. birželio 23 d. apdovanotas policijos pasižymėjimo ženklu ,,Angelas sargas“.
2005 m. birželio 28 d. apdovanotas 2-ojo laipsnio Vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklu „Tėvynės labui“.
Ne kartą skatintas Vidaus reikalų ministro padėkomis, vardinėmis dovanomis.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!