Pareigūnai - Viktoras Grabauskas

aras

Viktoras Grabauskas

Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ vadovas, vyriausiasis komisaras.

V. Grabauskas, baigęs Federalinių tyrimų biuro nacionalinę akademiją Quantico, JAV, buvo pakviestas į Jungtines Valstijas apmokyti Tenesio valstijos specialiųjų operacijų padalinio pareigūnų. Įgijęs didelę tokios veiklos patirtį dabar vadovauja rinktinei „Aras“. „Aro“ nariai vaduoja įkaitus, sulaiko pavojingus ir ginkluotus nusikaltėlius, ieško sprogstamųjų įtaisų ir juos neutralizuoja, padeda Vadovybės apsaugos departamentui saugoti labai svarbius asmenis, taip pat dalyvauja įvairiose slaptose operacijose.

1991-ųjų sausį V. Grabauskas buvo parlamento gynėjas. Tuomet jis dėstė Policijos akademijoje, vėliau laisvu nuo darbo metu ėmė treniruoti „Aro“ pareigūnus, o 1992 m. „Aras“ tapo pareigūno pagrindine darboviete. Iš pradžių jis ėjo šturmuotojo, paskui – specialiojo būrio vado, dar vėliau – rinktinės vado pavaduotojo pareigas. Šiuo metu V. Grabauskas – „Aro“ vadas. V. Grabauskas pagrįstai gali vadintis specialaus Vilniuje esančio elitinio „Aro“ būrio, kuris buvo suformuotas 1994 m. ir specializuojasi šturmuoti orlaivius, krikštatėviu. Dabar šiame būryje 32 vyrai.

Apie „Arą“:

Rinktinė „Aras“ yra specializuota savarankiška policijos įstaiga, kurioje dirba apie 150 žmonių, iš jų apie 80 priklauso šturmo būriui. Ją sudaro Vadovybė, Informacijos, analizės ir derybų skyrius, Specialusis būrys, Sprogmenų paieškos ir neutralizavimo skyrius ir 3 kuopos (viena iš jų dislokuota Klaipėdoje). Rinktinė taip pat turi specializuotas žvalgybos, snaiperių, alpinistų bei narų grupes, kurios reikalingos pagrindiniams rinktinei keliamiems uždaviniams užtikrinti. Iki 2004 m. šios rinktinės darbas buvo ir liudytojų apsauga, tačiau vėliau ši funkcija perduota Kriminalinės policijos biurui.

Nepriklausomybės pradžioje „Aras“ buvo bene vienintelė speciali Lietuvos struktūra, pajėgi atlikti pačias įvairiausias kovines užduotis, pradedant įkaitų išlaisvinimu ir baigiant sprogmenų nukenksminimu bei svarbių liudininkų apsauga. Tuomet „Aro“ vyrai atliko labai daug funkcijų. Mažai kas šiandien žino, kad būtent jie kartu su įgaliotais tuometinės Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos atstovais važiavo į Rusiją parvežti KGB archyvinių bylų. Už šių bylų apsaugą ir buvo atsakingi būtent „Aro“ vyrai. Tai buvo 1992-aisiais metais. Du „Aro“ pareigūnai žuvo ir Medininkų poste. 

 

Įvertinimas

Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžius kavalierius (1994 m.), apdovanotas vardiniu pistoletu „Sig SauerP 239 SL“. 

Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija ICAO, atlikusi auditą tarptautiniame Vilniaus oro uoste, puikiai įvertino rinktinės „Aras“ (viena iš rinktinės funkcijų – užgrobtų lėktuvų vadavimas) organizuotą darbą, pareigūnų kompetenciją, mokymą ir kt. 2004-aisiais „Aras“ buvo priimtas į „ATLAS“ organizaciją, kuri vienija visos Europos Sąjungos analogiškus antiteroristinius padalinius.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!