Tylūs kariai - Vytautas Andziulis

Vytautas Andziulis

Pogrindžio spaustuvės įkūrėjas, sovietmečiu draudžiamos literatūros leidėjas.

Vytautas Andziulis gimė 1930 m. Šėtoje (Kėdainių raj.). 1948-aisiais įsigijo spaustuvininko specialybę, dirbo Kauno, Kupiškio, Troškūnų (Anykščių raj.) spaustuvėse, technologijos technikume Kaune.

1979-80 metais V. Andziulis kartu su nelegalios literatūros platintoju Juozu Bacevičiumi įsirengė slaptą požeminę spaustuvę. Ji išmaniai paslėpta po Andziulių šeimos namu Salių kaime (Kauno rajone). Nepaisant visų sovietinio saugumo pastangų, spaustuvė išliko nedemaskuota iki pat Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Per tą dešimtmetį Vytautas su paties iš dalių surinkta iškiliosios spaudos mašina atspausdino 138 tūkstančius egzempliorių nelegalių knygų (iš viso - 23 pavadinimų), pats rūpinosi popieriaus įsigijimu, nuveždavo atspausdintą literatūrą į J. Bacevičiaus sodybą Paluobių kaime (Šakių raj.). Pirmoji šioje spaustuvėje išleista knygelė – vyskupo Kazimiero Paltaroko „Tikybos pirmamokslis“. Vėliau buvo išleisti Juozo Urbšio prisiminimai, Adolfo Damušio studija apie sovietinį genocidą, poetų Juozo Gražulio, Roberto Grigo (Rasūno), Kęstučio Genio kūryba, kita religinė ir patriotinė literatūra.

Slaptai Vytauto veiklai pritarė ir darbe talkino jo žmona Birutė.

Šiandien Birutės ir Vytauto Andziulių sodyboje veikia spaustuvė-muziejus, įtrauktas į tarptautinį istoriškai vertingų šaltojo karo įrenginių ir vietovių sąrašą. Patys sodybos šeimininkai svečiams aprodo ekspozicijas: giliai žemėje įrengtą spaustuvę, iškiliosios spaudos įrangą, antinacinės ir antisovietinės kovos dokumentų kopijas, pogrindinės spaudos leidinius, rezistencinės kovos dalyvių nuotraukas.

Apdovanojimai:

1998 m. V. Andziuliui įteiktas Gedimino 3 laipsnio ordinas.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!