Visuomenės veikėjai - Audrys Antanaitis

187
antanaitis

Audrys Antanaitis

Žurnalistas, literatūrologas, radijo stoties „Laisvoji banga“ žurnalistų tarybos vadovas, Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininko pavaduotojas.

Pirmųjų lietuvių bendruomenių buvusioje Tarybų Sąjungoje organizatorius.

(Tomo Vinicko nuotr.)

Buvęs ilgametis Kultūros ir švietimo ministerijos Ryšių su užsienio lietuviais skyriaus viršininkas, pirmosios sąjūdinės Lietuvos jaunimo organizacijos Lietuvių jaunimo bendrijos „Lituanica“ įkūrėjas ir ilgametis pirmininkas. Aktyvus visuomenininkas kūrė lietuvių bendruomenes Sibire, Uzbekijoje ir Ukrainoje, organizavo penkias ekspedicijas į Rusijos lietuvių bendruomenes Altajuje, Tomske, Novosibirske, Krasnojarske, Omske, statė kryžius lietuviškuose kaimuose Saratovo srityje – Čiornaja Padinoje, Litovkoje, Talovkoje. 

 

Kita veikla

Lietuvos žurnalistų sąjungos esperantininkų klubo pirmininkas. 

Pasaulio esperantininkų žurnalistų sąjungos prezidentas.

 

Įvertinimai

2003  m. apdovanotas Lietuvos pramoninkų konfederacijos premija.

2004 m. LR Prezidento apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu.

2004 m. Tautinių mažumų ir išeivijos departamento apdovanotas garbės žymeniu „Už nuopelnus lietuvių išeivijai“.

2006m. Amerikos lietuvių „Teisingumo čempiono“ apdovanojimas už ilgametį visuomenės švietimą teisiniais klausimais.

2008 m. vienas iš kūrybinio konkurso „Žiniasklaida prieš korupciją“ Televizijos ir radijo kategorijoje laimėtojų.

2011  m. apdovanotas Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos medaliu „Žalgirio mūšiui – 600 m.“ už veiklą, įprasminant Lietuvos istoriją ir skatinant jai pagarbą.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!