Visuomenės veikėjai - Aušra Lasauskaitė

lasauskaite2

Aušra Lasauskaitė

Kūrybinių teatrinių stovyklų „Lietuvos Atgaja“ steigėja, labdaros fondo „Vienybė“ direktorė.

 

Savo veikla stengiasi jaunimui įdiegti ir ugdyti tokias vertybes, kaip tautiškumas, lietuvybė, kurias per nepriklausomybės metus vis labiau išstumia vartotojiška pasaulėžiūra. Jos įsteigtose jaunimo stovyklose bei klubuose vaikams ir jaunimui suteikiama gera proga paaugti visapusiškai, tobulėti, išbandyti kūrybines jėgas.

A. Lasauskaitės iniciatyva rengiama „Lietuvos Atgaja“ – pasaulio lietuviams skirta vaikų švietimo ir kultūrinio bendradarbiavimo vasaros stovykla, nuo 1993 m. vykstanti kasmet, tapo viena žymiausių tautotyros stovyklų Lietuvoje. Stovykla pradėta rengti 1989 m., visuomeninės organizacijos  „Lituanica“ iniciatyva, siekiant sukviesti viso pasaulio lietuvių išeivijos bei etninių žemių lietuvių kilmės vaikus ir juos supažindinti su lietuviškomis šventėmis, papročiais, tradicijomis. Stovykloje puoselėjamas tautiškumas, lietuviška aplinka tobulina kalbinius įgūdžius, stovyklautojai įgyja kultūrinio bendradarbiavimo patirties. Netrukus stovykla tapo ypač populiari ir tarp Lietuvos vaikų. Daug dėmesio skiriama stovyklos vadovų-savanorių rengimui. Sukurta unikali vadovų rengimo mokymo programa, trunkanti 7 mėn.

A. Lasauskaitės vadovaujamas labdaros fondas „Vienybė“ remia jaunąją lietuvių išeivijos kartą, inicijuoja ir remia kultūrinius, meninius, švietėjiškus projektus, globoja vaikų namus visoje Lietuvoje. Nuo  2011 m. A. Lasauskaitė vadovauja Vilniaus Antakalnio vaikų ir jaunimo klubui, kuris nuo 2012 m. lapkričio tapo pirmuoju Vilniuje atviru jaunimo centru. Šiame centre neformalios jaunimo grupės, su jaunimu dirbančios organizacijos gali nemokamai organizuoti renginius, vesti mokymus bei darbinius susitikimus.

 

Kita veikla

Šeštadieninės estetinio lavinimo mokyklėlės „Mažoji mokyklėlė“ vadovė.

 

Įvertinimas

2003 m.  „Lietuvos Atgaja“ buvo pripažinta šauniausia miesto stacionaria stovykla.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!