Visuomenės veikėjai - Edmundas Atkočiūnas

179
gyvenimo spalvos2

Edmundas Atkočiūnas

Lietuvių, gyvenusių užsienyje, visuomeninės organizacijos „Sugrįžus“ vadovas, poetas, Lietuvos edukologijos universiteto dėstytojas asistentas.

Pats keletą metų buvęs savanoriškoje emigracijoje ir grįžęs į Lietuvą, skatina lietuvius iš užsienio sugrįžti namo, padeda grįžusiems integruotis į visuomenę, išgyventi adaptacijos procesus. 

LGUVO „Sugrįžus" įsikūrė 2007 metais. Šiuo metu užsiregistravusių Lietuvoje organizacijos narių yra 200. Juos vienija žinojimas – apie panašią išgyventą patirtį, įveiktas kliūtis, padarytas klaidas. Bet labiausiai juos jungia bendras tikslas: padėti lietuviams rasti kelią grįžti į tėvynę. „Sugrįžus" narių tikslai: užtikrinti keitimąsi informacija tarp pasaulio lietuvių, dalintis savo patirtimi su ketinančiais grįžti į Lietuvą lietuviais, rengti kultūrinius, visuomeninius ir savišvietos projektus, skatinti lietuvius grįžti į Lietuvą ir mažinti kliūtis jų sugrįžimui, ugdyti visuomenės verslumą, perteikiant Vakarų šalyse įgytą patirtį, organizuoti paramos ir labdaros akcijas įvairioms mokykloms, vaikų namams, ugdyti patriotizmą ir tautiškumą. Be šios veiklos, E. Atkočiūnas dirba socialiniu pedagogu ir projektų vadovu labdaros ir paramos fonde „SOS vaikai“.

 

Kita veikla

Didelę dalį laiko E. Atkočiūnas skiria kūrybai. Per keletą savanoriškos emigracijos metų gimė nemažas pluoštas eilėraščių, išleistos poezijos knygos: „Paguodos Angelas“ (1993 m.) ir „Einu Jums Vietos Paruošti“ (1995 m.), „Nostalgijos vitražas“, o 2010 m. išleista autobiografinė knyga „Nesu kaltas, kad myliu. Vedusio kunigo gyvenimo istorija“.

 

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!