Visuomenės veikėjai - Eglė Grėbliauskaitė-Tursienė

egle tursiene

Eglė Grėbliauskaitė-Tursienė

Socialinio projekto „PATS” ambasadorė, modelis, verslininkė, tapytoja.

 

Įvairiomis akcijomis skatina buvusius vaikų namų globotinius ne pasikliauti valstybės ar geros valios žmonių materialine parama, o atrasti savyje iniciatyvumo, pasitikėjimo ir nuosekliai patiems siekti savo tikslų. 

Stengiasi atkreipti visuomenės dėmesį į tai, kad labdara turi būti atsakinga: kviečia orientuoti teikiamą vaikų namams pagalbą į priemones, ugdančias tokias jaunuolių savybes, kurios padės jiems tapti drąsiais ir pilnaverčiais sveikos visuomenes nariais. Jos iniciatyva 2012 m. vasario 20 d. startavo socialinis projektas „PATS”. Projekto tikslas - padėti vaikų namų globotiniams-abiturientams pasirengti savarankiškam gyvenimui už vaikų namų ribų, kuomet jie turės pasikliauti vien tik savo pačių jėgomis. Šią vasarą įgyvendinęs pirmąją iniciatyvą ir tobulėjimo galimybėmis apdovanojęs penkis globos namų auklėtinius, projektas „PATS“ ir  Medardo Čoboto Trečiojo amžiaus universitetas (MČTAU), besirūpinantis senjorų socialine integracija, saviraiška ir tobulėjimu, pasirašė bendradarbiavimo sutartį, siekiančią skatinti kartų bendravimą ir savanorystę padedant vieni kitiems. 

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!