Visuomenės veikėjai - Jūratė Šeduikienė

138
seduikiene

Jūratė Šeduikienė

Moterų informacijos centro vadovė.

Savo veikla siekia, kad moteriai būtų skiriamas reikiamas dėmesys visose politinėse, teisinėse ir socialinėse reformose, vystymo programose. Stengiasi gerinti moterų padėtį viešajame ir privačiame gyvenime bei tobulinti lygiaverčių lyčių santykių aplinką. Šviečia ir informuoja visuomenę lyčių lygybės klausimais.

1996-aisiais visuomeninę organizaciją – Moterų informacijos centrą – įsteigė 15 fizinių asmenų. J. Šeduikienė jai vadovauja nuo pat pradžių ir atstovauja nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu. Centras sėkmingai sprendžia moterų problemas įtakodamas viešąją politiką ir teikdamas pasiūlymus įstatymų tobulinimui. Organizuoja mokymus įvairioms visuomenės grupėms apie lyčių lygybę Lietuvoje, šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimą, lyčių lygių galimybių aspekto integravimą, pagalbą smurtą patyrusioms moterims ir pan. Bendromis pastangomis pavyko pasiekti, kad Lietuvoje būtų net 60 proc. dirbančių moterų. Smurtą patiriančioms moterims centras teikia ir apčiuopiamą pagalbą: nemokamą teisinę informaciją, pataria atlikti abdukciją ar bent gauti gydytojo pažymą apie smurto atvejį, suranda artimiausius nakvynės namus ar krizių centrą ir ten nusiunčia nuskriaustą moterį. Organizuoja akcijas bei renginius, leidžia plakatus, skirtus keisti visuomenėje egzistuojančius stereotipus apie lyčių lygybę. Moterų informacijos centras leidžia daug informacinių leidinių, surinko ir nuolat papildo lyčių lygybės problematikai skirtą biblioteką. Konsultuoja ir teikia informaciją kitoms moterų organizacijoms Lietuvoje.

 

Įvertinimas

2007 m. „Transparency International“ Lietuvos skyriaus (TILS) atlikto tyrimo duomenimis visuomenė (ypač su organizacijos veikla susidūrę asmenys) Moterų informacijos centrą laiko viena iš skaidriausių nevyriausybinių organizacijų Lietuvoje.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!