Visuomenės veikėjai - Lilija-Henrika Vasiliauskienė

193
lilija

Lilija-Henrika Vasiliauskienė

Vilniaus moterų namų Krizių centro direktorė, psichologė psichoterapeutė.

Viena iš moterų judėjimo Lietuvoje pradininkių. Ji yra keleto tarptautinių darbo grupių, sprendžiančių moterų pažangos ir smurto prieš moteris įveikimo klausimus, narė. Buvo viena iš jau sėkmingai veikiančio Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo iniciatorių ir autorių. 1996 m. įsteigė pirmąjį Lietuvoje krizių centrą smurtą ir prievartą patiriančioms moterims. 

Pagal statistiką Lietuvoje kas trečia moteris patiria smurtą savo namuose. 2011 m. metų gruodį įsigaliojus Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymui smurto aukoms Lietuvoje tapo žymiai lengviau kreiptis ir gauti valstybės garantuojamą pagalbą. Moterų kreipimųsi skaičius išaugo, tačiau dar labai daug nukentėjusių nesiryžta ginti savo teisę gyventi be smurto. L. H. Vasiliauskienės, turinčios tarptautinio eksperto statusą smurto prieš moteris įveikimo srityje bei jau daug metų kovojančios už lygias moterų teises, įkurtas Krizių centras teikia moterims, nukentėjusioms nuo savo sutuoktinių ir partnerių smurto anoniminę telefoninę pagalbą. Dirba svarbų krizių intervencijos bei prevencijos darbą, teikia neatidėliotiną bei tęstinę pagalbą smurtą ir prievartą patyrusioms moterims. Centras aktyviai skatino rengti Vyriausybės programą, pagal kurią nuo 2002 metų veikia nemokama telefoninės pagalbos linija visoje Lietuvoje. Remia iniciatyvas kurti Krizių centrus moterims regionuose, teikia metodinę pagalbą ir organizuoja mokymus dirbantiems smurto prevencijos bei pagalbos aukoms teikimo srityje.

 

Narystė

Lietuvos universitetų moterų asociacijos narė (nuo 1993 m.).

Lietuvos Nacionalinio komiteto pasiruošimui IV JT pasaulinei konferencijai moterų klausimais Pekine narė.

Tarpžinybinės darbo grupės prie LR vidaus reikalų ministerijos narė. Darbo grupė skirta „Prekybos žmonėmis ir prostitucijos kontrolės bei prevencijos 2002–2004 m. programos“ įgyvendinimui užtikrinti.

Jungo draugijos Lietuvoje įkūrėja bei pirmoji prezidentė, Tarptautinės Jungo analitinės psichologijos mokymo programos iniciatorė ir koordinatorė.

 

Kita veikla

1978 m. baigė Maskvos valstybinį Lomonosovo universitetą ir įgijo aukščiausios kvalifikacijos psichologo dėstytojo kvalifikaciją. Nuo 1991 metų veda seminarus Lietuvoje, Rusijoje, Suomijoje, Kinijoje. Išskirtinės seminarų temos: sakralusis moteriškumas, deivė kiekvienoje moteryje, moters individualizacija pasakose. 

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!