Visuomenės veikėjai - Ramunė Mereckienė

RamuneMereckiene

Ramunė Mereckienė

Aktyvi socialinių partnerystės tinklų steigėja ir puoselėtoja.

VšĮ „Projektų valdymo ir mokymo centras“ vykdančioji direktorė.

Ramunė Mereckienė – unikali asmenybė Lietuvos socialinio dialogo ir socialinės partnerystės plėtojimo srityje. Pirmąją socialinės veiklos patirtį įgijo Vokietijoje 1997-1998 m. dirbdama su neįgaliais asmenimis. Nuo 2002 m. aktyviai dirbdama su nacionalinėmis Lietuvos ir Baltijos šalių profesinėmis sąjungomis, darbdavių organizacijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, kuria socialinės partnerystės tinklus glaudesniam darbuotojų, darbdavių, nevyriausybinio sektoriaus ir valstybės institucijų bendradarbiavimui. Pagrindinės jos veiklos kryptys – darbuotojų teisių užtikrinimas, darbuotojų ir darbdavių atsakomybės ir tarpusavio supratimo skatinimas, jaunimo užimtumo Lietuvoje didinimas, viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimas kovoje su korupcija, darbuotojų dalyvavimo savo įmonių finansų valdyme skatinimas. Ramunės Mereckienės dėka 2014 m. Lietuva buvo Europos Komisijos nominuota už inovatyvaus jaunimo užimtumo modelio sukūrimą ir pritaikymą didinant jaunimo užimtumą.

 

Įvertinimas:

2014 m. už finansinio ir gamybinio kapitalo vystymą Vilniaus apskrityje R. Mereckienė apdovanota Kunigaikščio Gedimino II laipsnio ordinu.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!