Visuomenės veikėjai - Valentinas Grumbinas

JB2K9356

Valentinas Grumbinas

Aktyvus pilietinių iniciatyvų kūrėjas.

 

Aktyvus visuomenininkas jau daug metų paskyrė tam, kad Lietuvoje būtų kreipiamas didesnis dėmesys į kiekvieną mūsų tautos narį, jo teises bei gerbūvį. Kartu jis ir vienas iš interneto tinklalapių  „sarmatas.lt“ bei „teiwas.eu“ idėjos autorių.

Valentinas Grumbinas gimė 1967 metais. 1985-aisiais baigė to meto Kauno 34-tąją (Dainavos) vidurinę mokyklą ir įstojo į VGTU Mechanikos fakulteto Automobilių transporto katedrą, kurioje 1992 m. įgijo inžinieriaus-mechaniko specialybę. Siekdamas jos, jis parengė nestandartinių mokslinių-inžinerinių darbų, jo sukurtomis įvairiomis programomis inžinieriniams skaičiavimams atlikti kurį laiką naudojosi visas Mechanikos fakultetas.

Aktyviai dalyvauti pilietinėje visuomeninėje veikloje V. Grumbinas pradėjo dar studijų metais. 1989–1992 m. jis dalyvavo VGTU mechanikos fakulteto studentų sąjungos, o vėliau – ir visos Lietuvos studentų sąjungos (LSS) veikloje. Dirbdamas studentų interesų labui, V. Grumbinas ženkliai prisidėjo prie visos Lietuvos studentijos judėjimo formavimo, jo kokybinių pokyčių inicijavimo, aukštojo mokslo propagavimo jaunimo grupėse.

Savo pilietinę veiklą Valentinas tęsė ir vėliau, baigęs studijas bei dirbdamas administracinį-vadovo darbą įvairiose verslo struktūrose (UAB „Industra“, UAB „Verslo raktas“, AB „Žeimena“, UAB „Autosundora“, „ UAB „Sundora“ ir kt.).  2006–2007 m. jis ėjo viešosios įstaigos „Vilniaus butai“ direktoriaus pareigas. Dirbdamas šį darbą, V. Grumbinas reikšmingai prisidėjo prie Vilniaus miesto savivaldybės gyvenamojo fondo administravimo sistemos sukūrimo, ruošė miesto tarybos sprendimų projektus, rengė ir vystė municipalinio būsto politikos gaires. 2008–2009 m. sausį jis vadovavo asociacijai „Pilietiniai projektai“, LR Seimo Aplinkos komitetui pasiūlė savo aplinkos tvarkymo sistemos koncepciją. Nuo 2009 m. vasario mėn. iki šiol Valentinas Grumbinas LR Seimo kanceliarijoje eina Seimo nario padėjėjo-sekretoriaus pareigas.

Nuo 2010 m. V. Grumbinas dar ir Lietuvos sodininkų draugijos Kauno susivienijimo „Sodai“ valdybos narys. Aktyvus visuomenininkas daug prisidėjo rengiant ir LR Seimui siūlant šalies žmonėms naudingas įstatymų pataisas. Tokiu būdu jis prisidėjo prie sodininkų bendrijų elektros tinklų išpirkimo proceso sutvarkymo. Šiuo metu V. Grumbinas siekia sutvarkyti tinkamo atliekų tvarkymo, žemėtvarkos problemų sprendimo įstatyminę bazę.

Valentinas Grumbinas taip pat ir 2010 m. įkurto interneto tinklalapio „sarmatas.lt“ idėjos bendraautoris. Tinklalapyje suburta „sarmatų“ bendruomenė pasisako už darnios visuomenės atkūrimą, kuri būtų paremta sveiku mąstymu, noru padėti visiems visuomenės nariams bei sukurti į žmogaus gerovę orientuotą valstybės valdymą, taip pat ir Lietuvos vystymosi strategiją. Kaip sako patys idėjos autoriai, – „kad proanūkiams nebūtų sarmata į akis pažiūrėti, kad geru žodžiu prisimintų.“

Atkreipti dėmesį į visuomeninės santvarkos problemas mūsų šalyje ir reformuoti ją iš esmės siekia ir dar vienas V. Grumbino įkvėptas projektas internete – „teiwas.eu“. Tinklalapyje propaguojamos tautinės vertybės, aktualizuojama tautos vienybės svarba, pasisakoma už tai, kad tautai būtų sudaryta daugiau galimybių dalyvauti tiesioginiame šalies valdyme ir Lietuvos valstybės kūrime.

 

Kita veikla

Prodiusavo nekomercinių patriotinių Jaro Valiukėno dokumentinių filmų „Kilpa“ ir „Kilpa 2“ kūrimą. 

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!