Dvasininkai - Kunigas Arnoldas Valkauskas

Kunigas Arnoldas Valkauskas

Kunigas, karo kapelionas, Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas.

Dogminės teologijos specialistas, vienas iš keleto Lietuvoje veikiančių egzorcistų – dvasininkų, sugebančių išvaryti piktąją dvasią.

Gimė 1961 m. Baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, 1988 m. priėmė kunigo šventimus. Vėliau studijavo teologiją Romoje, Popiežiškajame Grigaliaus universitete apsigynė teologijos daktaro disertaciją iš Karl Rahner teologijos. Grįžęs į Lietuvą dėsto teologines disciplinas, nuo 2000 m. paskirtas Ruklos parapijos klebonu. Eina karo kapeliono pareigas DLE Jonušo Radvilos mokomajame pulke. Jam suteiktas majoro laipsnis.

A. Valkauskas yra vienas iš 7 Lietuvos dvasininkų, kuriems suteikti įgaliojimai atlikti egzorcizmo ritualus – išvaryti piktąsias dvasias iš apsėstų žmonių.

(Zenekos nuotr., Bernardinai.lt)

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!