Mokslininkai - † Prof. dr. Ričardas Kazlauskas

† Prof. dr. Ričardas Kazlauskas

(1927 m. rugsėjo 14 d. – 2014 m. rugsėjo 6 d.)

Lietuvos zoologas, gamtininkas, profesorius, biologijos mokslų daktaras, ilgametis televizijos ir radijo laidų apie gamtą kūrėjas ir vedėjas.

Lietuvos zoologijos ir gamtosaugos autoritetas prof. R. Kazlauskas visą savo gyvenimą paskyrė gyvūnijos tyrimams ir nykstančių rūšių saugojimui. Per daugiau nei 50 metų pedagoginio darbo Vilniaus universitete jis parengė kelias kartas šalies zoologų ir gamtininkų, o net 40 metų jo vestos televizijos ir radijo laidos meilės gamtai mokė ne tik būsimuosius biologus, bet ir visą plačiąją visuomenę.

 

Mokslinė veikla

Viena svarbiausių profesoriaus R. Kazlausko domėjimosi sričių – Lietuvos drugių tyrinėjimai. Pokariu profesorius buvo vienintelis šios srities specialistas šalyje. Jo pastangomis įsteigtas pirmasis (Dukstinos) entomologinis draustinis. Jis sukaupė ypač vertingų duomenų apie dieninių drugių gausumą, migraciją, zoogeografiją, retų rūšių apsaugą Lietuvoje. Parengė ir išleido pirmąjį Lietuvoje spalvotą Lietuvos drugių atlasą, Vilniaus universitete sukaupė didelę ir moksliškai vertingą drugių kolekciją.

Drugiai nėra vienintelė profesorių dominanti organizmų grupė. Savo gamtos mokslų disertacijoje „Lietuvos TSR upių entomofauna (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera) ir jos reikšmė upėtakių mitybai“ (1963 m.) jis apibendrino visų svarbiausių Lietuvos upių ir daugelio jų intakų entomofauną, jos ekologijos tyrimus. Kiekybiniu ir kokybiniu požiūriu detaliai ištyrė Karklės upėtakinio upelio zoobentosą, išanalizavo įvairaus amžiaus upėtakių mitybą priklausomai nuo sezono. Ypatingą dėmesį skyrė lašalų sistematikai, aprašė kelias naujas mokslui rūšis. Išnagrinėjo lašalų paplitimą Pabaltyje ir daugelyje buvusios TSRS regionų. Taip pat profesorius yra ir paukščių žinovas.

Profesorius R. Kazlauskas organizavo ir dalyvavo daugelyje mokslinių ekspedicijų į įvairius buvusios TSRS regionus. Dalyvavo tarptautinėse ekspedicijose 1994 m. Helgolando saloje Šiaurės jūroje, 1995 m. Kroatijoje prie Adrijos jūros, iš ekspedicijų parsivežė gausias drugių bei hidrobiontų kolekcijas.

Profesorius R. Kazlauskas taip pat yra vienas iš Lietuvos raudonosios knygos kūrimo iniciatorių. Profesoriaus dėka Lietuvoje įsteigta daug zoologinių, ornitologinių, herpetologinių, entomologinių, telmologinių ir hidrobiologinių draustinių. 1992 metais jis tyrė buvusius sovietų kariuomenės Ruklos, Rūdininkų ir Gudų girios karinius poligonus. Šie tyrimai lėmė, kad tose teritorijose buvo įsteigti telmologiniai draustiniai reliktiniams vabzdžiams ir nykstantiems paukščiams išsaugoti. Jo iniciatyva buvusioje TSRS įsteigti pirmieji balinių vėžlių ir entomologiniai draustiniai.

Profesorius R. Kazlauskas paskelbė 100 suvirš mokslinių ir mokslo populiarinimo straipsnių, parašė monografijas „Lietuvos drugiai“ (1984 m.), „Lietuvos drugiai: kai kurių drugių šeimų apžvalga“ (2008 m.), vadovėlį aukštosioms mokykloms „Bestuburių zoologija“ (1988 m.), vadovėlius vidurinėms mokykloms „Lietuvos gamta“ (1990 m.) ir „Lietuvos gamta: skaitiniai“ (1997 m.), knygas „Mano numylėtiniai“ (1997 m.), „Jie neturi išnykti“ (1979 m.), „Lietuvos girių glūdumoj“ (2000 m.). Taip pat profesorius yra ir kelių svarbių mokslo leidinių bendraautoris: „Lietuvos TSR raudonoji knyga“ (1981 m.), „TSRS Europinės dalies gėlavandenių bestuburių apibūdintojas“ (1977 m.), „Čepkeliai“ (1977 m.), „Anykščių šilelis“ (1979 m.), „Žvejo vadovas“ (1982 m.), „Kuršių nerija“ (1983 m.), „Lietuvos raudonoji knyga“ (1992 m.), „Po tėviškės dangum“ (1997 m.). Kartu su kitais išvertė į lietuvių kalbą V. Natali vadovėlius „Bestuburių zoologija“, kurie ilgus metus buvo vienomis svarbiausių zoologijos mokymo priemonių Lietuvos aukštosiose mokyklose.

 

Pedagoginė veikla

Profesorius daugiau nei pusę amžiaus dėstė zoologijos disciplinas Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultete, parengė kelias kartas šalies zoologų, kurie, sekdami autoritetingu profesoriaus pavyzdžiu, patys daug nuveikė šio mokslo labui.

 

Kitos pareigos

40 metų kūrė ir vedė televizijos ir radijo laidas apie gamtą „Langas į gamtą“, „Vakaras su tėveliu“, „Gamtos duris atvėrus“, iš viso paruošė per 400 laidų.

Lietuvos entomologų draugijos narys.

Lietuvos hidrobiologų draugijos narys.

Lietuvos ornitologų draugijos narys.

 

Įvertinimas

Už reikšmingus mokslui darbus ir gamtosaugos populiarinimą Lietuvoje 1995 m. prof. R. Kazlauskui paskirta Mokslų akademijos vardinė Tado Ivanausko (gamtosaugos) premija.

2005 m. apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiumi.

2010 m. profesorius apdovanotas prestižine Česlovo Kudabos premija už viso gyvenimo nuopelnus. 

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!