Pareigūnai - Plk. Eugenijus Vosylius

Plk. Eugenijus Vosylius

Lietuvos karo akademijos viršininkas, pulkininkas.

Savo karinę profesiją pradėjęs Krašto apsaugos savanorių pajėgų gretose, buvęs Krašto apsaugos ministerijos gynybos atašė ir LR nuolatinių atstovybių grupės gynybos atašė įgytą patirtį ir žinias šiuo metu sėkmingai realizuoja eidamas garbingas šalies karius rengiančios akademijos viršininko pareigas.

 

Eugenijus Vosylius 1986 m. pradėjo eiti privalomąją rezervo karininko karo tarnybą (1986–1988 m.) SSRS armijos tankų pulke Kaliningrado srityje. 1992–1994 m. dirbo CSD Marijampolės apskrities Civilinės saugos skyriaus Organizacinio poskyrio vyr. specialistu, 1994–1998 m. – to paties poskyrio vyr. operatoriumi. Grįžęs į tiesioginę tarnybą, metus (1999–2000 m.) ėjo Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) Tauro apygardos 4-osios rinktinės Operacinio (S-3) skyriaus viršininko pareigas, kvalifikaciją kėlė Bataliono vadų kursuose Švedijoje (1999 m. spalį, 2000 m. balandį bei rugsėjį). 2000–2001 m. ėjo KASP Tauro apygardos 4-osios rinktinės štabo viršininko pareigas, vėliau E. Vosylius buvo metams paskirtas Krašto apsaugos ministerijos Karinių atstovų  ir gynybos atašė grupės ryšių karininku, stažavosi (2000 m. kovas–2001 m. kovas) G3 NATO pajėgų Daugianacionalinio Šiaurės rytų korpuso vadavietėje Ščecine (Lenkijoje).

2002–2003 m. plk. ltn. E. Vosylius ėjo Lauko (Sausumos) pajėgų štabo Operacijų planavimo skyriaus viršininko pareigas. 2003 m. buvo paskirtas  Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybos karininku, o 2004 m. – Lauko pajėgų vadovybės Lauko pajėgų štabo viršininko pavaduotoju planavimui. Vėliau trejiems metams (2005–2008 m.) buvo paskirtas Lietuvos kariuomenės sekretoriato Tarptautinio karinio štabo grupės NATO karinės atstovybės Maskvoje vyriausiuoju karininku, 2005 m. kovą kėlė kvalifikaciją NATO mokykloje Oberamergau (Vokietijoje), NATO štabo karininko orientacijos kursuose. 2008–2011 m. dirbo Krašto apsaugos ministerijos gynybos atašė ir LR nuolatinių atstovybių grupės gynybos atašė (Lenkijos Respublikai, Čekijai, Slovakijai, Vengrijai, Kroatijai ir Slovėnijai) Varšuvoje. 2011 m. tobulinosi Baltijos gynybos koledže Estijoje –  baigė Strateginio lygmens kursus. 2011–2012 m. dirbo Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos štabo viršininku, po metų (nuo 2012 m. birželio 6 d.) paskirtas šios akademijos viršininku ir šias pareigas eina iki šiol.

 

Įvertinimai

LR Prezidento atminimo ženklas.

kariuomenės pajėgų lygmens medalis „Už pasižymėjimą“.

KAS lygmens medalis „Už pasižymėjimą“.

LR krašto apsaugos sistemos stojimo į NATO proginis medalis.

Čekijos Respublikos Kariuomenės generalinio štabo auksinis ženklas – už bendradarbiavimą ir puikų pareigų atlikimą vykdant gynybos atašė funkcijas. 

 

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!