Visuomenės veikėjai - Alma Adamkienė

Alma Adamkienė

Lietuvių filantropė, visuomenės veikėja, Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondo įkūrėja (1999 m.). LR Prezidento Valdo Adamkaus žmona, buvusi pirmoji šalies dama. 

Pagrindinė jos vardo labdaros ir paramos fondo misija, kurią jis sėkmingai vykdo – pagalba mažų miestelių ir kaimo moksleiviams.

1998-ųjų sausio 4 dieną Valdą Adamkų išrinkus Lietuvos Respublikos Prezidentu, ponia Alma iš karto aktyviai įsitraukė į visuomeninę veiklą. 1999 metų kovo 17 dieną buvo įkurtas Almos Adamkienės labdaros fondas, kurio tikslas – remti Lietuvos kaimo mokyklas, jose besimokančius vaikus ir vaikų globos namų auklėtinius, steigti popamokinio ugdymo, fizinio lavinimo klases, remti gabius kaimo mokinius sudarant sąlygas jiems dalyvauti konkursuose, projektuose, stiprinti mokyklų materialinę bazę. Fondas vykdo įvairius projektus, skirtus skatinti gabius kaimo mokyklų mokinius – „Dainuokime kartu“, „Verslo mokykla“, „Lyderių mokykla“, „Pažinkime savo kraštą“, „Dailininkų mokykla“ ir kitus. Fondas taip pat rengia labdaros aukcionus, kurių metu surinktos lėšos skiriamos kaimo mokykloms, vaikų globos namams bei vaikų ligoninėms. Kasmet organizuojamas tradicinis Kalėdų karavanas, kurio tikslas – gerinti mokyklų ir vaikų namų sportinę bazę, padėti atnaujinti mokykloms sporto sales bei sporto aikštynus. 

 

Įvertinimas

1998 m. Norvegijos Karalystės Nuopelnų ordino didysis kryžius.

1998-ųjų Metų Moteris.

2001 m. Prancūzijos Respublikos Nuopelnų ordino didysis komandoro kryžius.

2003 m. Labdaros ir paramos fondo „Bėdų turgus“ „Žaliojo obuolio kavalieriaus“ apdovanojimas „Už labdaros idėjos populiarinimą“.

2004 m. Kupiškio raj. Šepetos pagrindinei mokyklai suteiktas Almos Adamkienės vardas.

2008 m. nauja olandiškų tulpių veislė pavadinta Almos Adamkienės vardu.

2008 m. Nyderlandų karalystės apdovanojimas – Karūnos ordinas. 

2009 m. ordino „Už nuopelnus Lenkijos Respublikai“ Komandoro kryžius su žvaigžde.

2010 m. Amerikos ir Baltijos forumo Vašingtone apdovanojimas už labdaringą veiklą rūpinantis Lietuvos vaikais.

2014 m. apdovanojimas „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!