Visuomenės veikėjai - Nijolė Oželytė

Nijolė Oželytė

Aktorė, Nepriklausomybės akto signatarė. 

Nijolė Oželytė – aktorė, Lietuvos Atkuriamojo Seimo narė, Nepriklausomybės akto signatarė. Pilietiška ir visuomeniškai aktyvi moteris jau daug metų atvirai ir plačiai reiškia nuomonę, kad Lietuvoje vyraujantį chaosą ir teisinį nihilizmą gali pakeisti tik jaunimas. Jos tikslas – suteikti jaunimui vilties, paskatinti žvelgti į ateitį tik šviesiomis spalvomis, nebijoti veikti. 

Gimė 1954 m. kovo 31 dieną Vilniuje. Baigusi mokyklą įstojo į to meto Valstybinę Vilniaus konservatoriją (dabar LMTA) mokytis aktorystės. Filmuotis televizijos ir kino filmuose pradėjo dar studijų metu. Per keliolika metų trukusią aktorės karjerą sukūrė daug nepamirštamų vaidmenų klasika tapusiuose filmuose: „Čia mūsų namai“, „Dičiaus karjera“, „Arkliavagio duktė“, „Raudonmedžio rojus“ ir kt. Jos sukurtas Kamilės vaidmuo  režisieriaus A. Puipos filme „Arkliavagio duktė“ (1981 m.) buvo pripažintas geriausiu tais metais sukurtu moters vaidmeniu visoje buvusioje Tarybų sąjungoje, o pačiai Nijolei Oželytei buvo suteiktas jauniausios Tarybų Lietuvos nusipelniusios artistės vardas.

Palikusi aktorystę Nijolė Oželytė pasuko į politiką. Šaliai svarbiu kovų už nepriklausomybę metu ji buvo išrinkta į Aukščiausiąją Tarybą – Atkuriamąjį Seimą, tapo Lietuvos Nepriklausomybės akto signatare. Kruvinų 1991-ųjų sausio 13-osios įvykių metu buvo šalies parlamente.

Vėlesnių LR Seimo kadencijų metu  dirbo Žmogaus teisių komitete, važinėjo po kalėjimus, bandė įsiklausyti į nusikaltusiųjų bėdas. Vėliau aktyvi ir pilietiška moteris vedė gerai žinomas televizijos laidas „Korida“, „Arena“, „Moterų laimė“, „Agentūra S.O.S“, „Sveikatai ir laimei“, buvo šou artistė moterų klube „6666“.

Keletą metų buvo atsitraukusi iš viešosios erdvės, tačiau po 2011 m. Seime vykusio Sausio 13-osios minėjimo metu pasakytos ir plačiai internete pasklidusios kalbos, N. Oželytė vėl ėmėsi aktyviai žadinti protus: susitinka su moksleiviais ir vyresnio amžiaus žmonėmis Lietuvoje ir užsienyje, dažnai ir įtaigiai rašo socialiniuose tinkluose, sulaukia gausių komentarų. Aktorė ir visuomenės veikėja kaip visada kalba aštriai ir atvirai, nevyniodama į vatą savo politinių nuostatų ir požiūrio į vykstančius procesus. Nijolė Oželytė yra vienas iš tų retų asmenų, kurie nebijodami būti išvadinti „nemandagiais ir ožiais“, apšviečia jaunąją kartą apie tikrus, jų pačių patirtus įvykius atgaunant Nepriklausomybę. 

 

Įvertinimas

2000 m. Lietuvos Nepriklausomybės medalis.

comments powered by Disqus

Siūlyk kandidatą!