Naujienos

Pasikartokim istorijos žinias

15/02/2016
Lietuvosaidas19180219

Valstybės gimtadienio išvakarėse kviečiame vėl prisiminti, kas tie vyrai, paskelbę apie Lietuvos valstybės atkūrimą. Prieš metus jau esame apie kiekvieną iš jų trumpai rašę. Šiandien kviečiame rasti truputį laiko ir atnaujinti istorijos žinias. Bent šiek tiek išmanyti savo krašto istoriją ir gebėti ją vertinti – būtina. (Kas atsitinka, kai istorijos nesimokai ar ją ignoruoji, matome šių dienų Rusijoje.) Juo labiau, kad Vasario 16-osios akto signatarų biografijos tikrai įspūdingos. Taigi abėcėlės tvarka:

 

 

 

 

 

 

 

- lietuviškos literatūros leidėjas Saliamonas Banaitis;

- gydytojas Jonas Basanavičius;

- literatūros istorikas, Lietuvos universiteto rektorius Mykolas Biržiška;

- Švietimo ministras Kazimieras Bizauskas;

- Ministras Pirmininkas Pranas Dovydaitis;

- inžinierius Steponas Kairys;

- teisininkas, Lietuvos diplomatijos krikštatėvis Petras Klimas;

- agronomas Donatas Malinauskas;

- Ministras Pirmininkas, kunigas Vladas Mironas;

- teisininkas, pirmojo Lenkijos prezidento brolis Stanislovas Narutavičius;

- kunigas Alfonsas Petrulis;

- Prezidentas Antanas Smetona;

- ekonomistas Jonas Smilgevičius;

- Seimo pirmininkas, vyskupas Justinas Staugaitis;

- Prezidentas Aleksandras Stulginskis;

- ekonomistas, diplomatas Jurgis Šaulys;

- prelatas Kazimieras Steponas Šaulys;

- teisininkas Jokūbas Šernas;

- finansininkas Jonas Vailokaitis;

- teisininkas Jonas Vileišis.

Dvidešimtukas šviesių, darbščių ir drąsių vyrų, kuriems turime būti dėkingi už mūsų valstybę.

comments powered by Disqus

Lietuvą atkūrę vyrai (20). Jonas Basanavičius

JonasBasanaviciusLG1511 Gydytojas, pagrindinis Lietuvos valstybingumo ideologas ir iniciatorius, tautos patriarchas.
Skaityti daugiau »

Lietuvą atkūrę vyrai (19). Jonas Vileišis

640px JonasVileiis Teisininkas, leidėjas, ilgametis Laikinosios sostinės burmistras.
Skaityti daugiau »

Lietuvą atkūrę vyrai (18). Jokūbas Šernas

JokubasSernas Teisininkas, žurnalistas, evangelikas reformatas.
Skaityti daugiau »

Siūlyk kandidatą!